KNIHA ČESKÉHO RÁJE

index / nakladatelství / úvod /
Nakladatelství - historie

Nakladatelství RA Turnov vzniklo v podstatě spontánně na jaře roku 1993. Na knižním trhu tehdy totiž začaly citelně chybět obrazové publikace z regionů, konkrétně z Českého ráje. Dosud vydané např. nakladatelstvím Olympia nebo Pressfoto byly rozebrány a dotisk tato nakladatelství neplánovala. Vydání obrazových publikací je totiž finančně náročná záležitost s pomalou návratností.

Zákazníci na knižních pultech však tyto publikace postrádali a zdálo se, že tato mezera nebude ještě dlouho vyplněna.

Vybrala jsem si dle mého soudu dosud nejkvalitnější knihu z této oblasti - Český ráj autora Siegfrieda Weisse, po jeho souhlasu stran reedice této knihy jsem odkoupila od Olympie filmy k tisku, s grafikem panem Fulínem jsme se domluvili na drobných úpravách a novém přebalu knihy a předali podklady k tisku do Libereckých tiskáren. Po této stránce tedy zcela bezproblémové.

Horší to už bylo stran finančního zázemí, které z mé strany bylo po právě dokončené rozsáhlé adaptaci zdevastovaných nebytových prostor městského domu pro knihkupectví skoro nulové. Zkoušela jsem půjčky u bank ve městě. Přestože jsem v té době měla již 3 roky slušného podnikání za sebou, banky byly ochotny půjčit na dost vysoký úrok, ale žádaly ručení nemovitostí, což mi připadalo velmi krkolomné a 'na dlouhé lokte'. Českomoravská záruční a rozvojová banka by byla ochotná vzít záruku na sebe, podnikatelský záměr se jim líbil, ale znamenalo to dalších 6% navíc k bankovnímu úroku, což by knihu neúměrně prodražilo v konečné fázi, takže jsem se nakonec obrátila na svého přítele, podnikatele, který mi potřebnou částku půjčil a coby sponzorský dar nepožadoval dokonce úroky z této půjčky. Jednalo se o p. ing. Vítězslava Sekaninu, turnovského patriota, kterému vlastně vděčím za odvážný krok směrem k nakladatelství.

V té době jsem měla na mysli pouze tuto jednu publikaci s cílem zajistit pro knihkupectví své, případně další knihkupce v regionu chybějící žádaný titul.

Krátce po vydání této publikace se mi fotograf pan S. Weiss svěřil, že již delší dobu věnuje svůj volný čas toulání krajinou Českého ráje a ukázal mi několik diapozitivů zdejších známých i méně známých rybníků. Okamžitě jsem se nadchla myšlenkou vytvořit publikaci o rybnících Českého ráje, a to nejen pro naprosto úžasné záběry autora, ale připadalo mi zajímavé rozbít dosud zažitou asociaci - když rybníky, tak jižní Čechy. Málokdo totiž tuší, co jich (samozřejmě menších, ale o to půvabnějších) v Českém ráji vlastně je. Od nápadu k realizaci byl sice krůček, ale nepředstavitelně obtížný - největším oříškem byl formát publikace na šířku, v tehdejší době těžko řešitelný problém - nakonec se vše podařilo dát dohromady i včetně vazby. Každá kniha je totiž ručně vázána ve zdejším knihařství. Byla to moje první samostatně připravovaná kniha, jejíž vydání jsem si ve všech fázích zařizovala sama, od kontaktu s fotografem a grafikem, přes výběr litografického studia, sazbu na filmy, tiskárnu, vazárnu, šití do knižního bloku, ruční vazbu a konečně přebal, který se tiskl opět na jiném místě. Výsledek stál za to. Knihu jsme již koncipovali s pečlivostí nutnou pro účast v celostátní soutěži o nejkrásnější knihu roku v kategorii obrazových publikací a umístili se s ní na krásném 4. místě (v roce 1995).

Byla jsem si vědoma zaměření publikace jedním směrem, a proto jsem už ve chvíli vydání titulu Rybníky Českého ráje začala uvažovat o další publikaci z tohoto regionu, se stejnou grafickou úpravou, která by mapovala rovněž jednu z oblastí, tentokrát typickou pro Český ráj, a to skalní města, kterých je zde několik. Vznikla tak publikace Skály Českého ráje. Uvedení této knihy na trh (viz. dokumentární foto) bylo malým svátkem - za přítomnosti známých horolezců, kteří se autorsky podíleli na jednotlivých kapitolách knihy byla v atriu muzea pokřtěna u příležitosti oslavy pěti let trvání nakladatelství (rok 1998).

Mezitím vznikly z různých popudů ještě další publikace a také omalovánky pro děti, vztahující se tématicky k regionu (viz. ostatní produkce).

Záměrem všech publikací nakladatelství RA Turnov je prezentace nejen na domácím knižním trhu (v regionu, potažmo v celé republice), ale díky turistické atraktivnosti našeho regionu i v zahraničí. Proto jsou publikace opatřeny popisky v českém, německém, anglickém a příp. francouzském jazyce a buďto několikajazyčným resumé v závěru knihy nebo přímo překlady v jednotlivých kapitolách či dokonce vyšly v samostatných jazykových mutacích (Příroda v Českém ráji - německy a anglicky).

Dalším počinem nakladatelství je vydání barevné kreslené vystřihovánky pro děti Velký český betlém s motivy z Českého ráje (Trosky, Hrubá Skála, Frýdštejn, Panteon, lidové roubenky) libereckého výtvarníka Miloše Janáčka a soubor 12 druhů grafických vánočních - novoročních přání výtvarnice Lenky Dobešové (viz. ostatní produkce).

Od roku 1993 působilo nakladatelství celá léta na trhu v regionu jako největší vydavatel monotématických pohlednic z Českého ráje (50 různých druhů) autora Siegfrieda Weisse. V poslední době již doprodáváme za symbolickou cenu jednotlivé druhy (baleno po 100 kusech ve folii).

Počínaje magickým rokem 2000 vydává nakladatelství každoročně nástěnný třináctilistý kalendář Český ráj nákladem nad 3000 kusů, s možností přítisků pro firemní propagační účely prezentace. V posledních třech letech je autorsky výhradně dílem vynikajícího fotografa Miloslava Kalíka z Jablonce nad Nisou (viz. ostatní produkce).

Alena Radoušová

©2007 Kniha Českého ráje | Design - JT SOFT