KNIHA ČESKÉHO RÁJE

index / fotogalerie / fotogalerie - lidé /
Fotogalerie - Lidé

Fotografie z Knihy

Alena Radoušová

Ivanka Eugelová

Liduška Bretšnajdrová

Markétka Semerádová

Alenka Hotovcová

Katka Kepková - studentka VŠ

Večírek

Společná pracovní večeře - rozloučení s Liduškou Bretšnajdrovou, za přítomnosti studentek Jany a Kateřiny Kepkových, které brigádně vypomáhají v našem knihkupectví a papírvnictví.

©2007 Kniha Českého ráje | Design - JT SOFT